Beca DespertaLab

2016 Sala Atrium Nau Ivanow Video promocional

Anualmente a Nau Ivanow e a Sala Atrium ofrecen a Beca DespertaLab, unha plataforma básica para as compañías de teatro máis xoves, apoiando tanto en formación como en creación e distribución.