Omen és Nemo al revés. Nemó és Ningú, és Res. Res al revés és Ser i què és més ser que el cinema? Busquem aquesta espurna que hi ha de cert en la construcció cinematogràfica, tornar al sentit original el que hi ha davant la càmera, rescatar, preservar i realçar gràcies al documental, reconstruir i reflexionar amb la ficció, gaudir de la imatge en moviment, comunicar i reivindicar el codi de la imatge i el so, deixar constància del que és i crear consciència del que volem que sigui.
hola