Beca DespertaLab

2016 Sala Atrium Nau Ivanow Vídeo promocional

Anualment la Nau Ivanow i la Sala Atrium ofereixen la Beca DespertaLab, una plataforma bàsica per a les joves companyies de teatre, amb suport tant en formació com en creació i distribució.